23

Themavond voor ouders

Op dinsdagavond 13 juni is de tweede thema-avond van de Ouderraad. Het onderwerp is:

"Doen is de beste manier van denken"

Zie de uitnodiging voor meer informatie.

De kaartjes zijn op te halen vanaf 15 mei bij de resp. recepties van het Primair- en Voortgezet Onderwijs.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.