12

Respons

Beste ouders, op dit moment hebben wij nog onvoldoende respons op onze oudertevredenheidsenquete om te kunnen beschikken over voldoende betrouwbare gegevens. Het onderzoeksbureau hanteert een ondergrens van 40%. Wij hopen van harte dit percentage nog te kunnen halen. Uw mening is voor ons van belang om de juiste dingen voor uw kind(eren) te blijven of te gaan doen.
 
De vrijdag 21e is het laatste moment om de vragen te beantwoorden. Uitstel volgt wanneer het percentage niet is behaald, maar wij hopen het dit weekend af te kunnen sluiten.
 
Nogmaals: dank voor uw reactie. (uw uitnodiging ligt in uw mailbox verstuurd door 'duo onderwijsonderzoek')

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.