12

MR leden gezocht.

WIL JIJ MEEDENKEN EN MEEPRATEN OVER DE KWALITEIT EN DE ORGANISATIE VAN DE WP? 

STEL JE DAN NU VERKIESBAAR!

Voor de komende 3 jaar worden 2 nieuwe leden gezocht voor de vertegenwoordiging van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van de WP. Voor 1 van de rollen is de huidige voorzitter (Jeroen Peeters) herkiesbaar als kandidaat.

Wat houdt de MR in?

De MR denkt mee over de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs op de WP en zorgt er voor dat de mening van de ouders meetelt. De MR vergadert eens in de vijf weken, dus zo’n 10x per jaar. Dit overleg gaat over zaken als:

  • Besteding ouderbijdrage
  • Kwaliteit onderwijs
  • Veiligheid in en rond de school
  • Veranderingen in de schoolorganisatie
  • Communicatie naar ouders

Wil jij graag meedenken en meehelpen met het bewaken van de kwaliteit van de WP, meld je dan aan. Stuur een duidelijk herkenbare foto met een motiverende tekst waarom jij als ouder een goede kandidaat bent voor de MR. Stuur dit per email vóór vrijdag 12 mei a.s. naar het mailadres van de MR: mrbo@wpkeesboeke.nl 

De verkiezingen vinden plaats in de week van 22 mei 2017. Indien je verkozen bent, heten we je graag welkom op 27 juni in de laatste MR vergadering van dit schooljaar.

Als je vragen hebt over de werkzaamheden als MR-lid kun je mailen naar mrbo@wpkeesboeke.nl  of bellen naar Jeroen Peeters (06-41685888)

 Hartelijke groet,

Jeroen Peeters voorzitter MR

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.