12

Schoolverzuim

Per 1 april 2017 zijn alle basisscholen verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Via bijgaande poster wordt u hierover nader geïnformeerd.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.