12

Herhaalde oproep: bezoek aan de Ronding.

Deze eerste aankondiging heeft ruim 10 belangstellende ouders opgeleverd. 
Anders dan wellicht wordt bedacht is deze oproep ook bestemd voor de ouders van de kinderen in de bovenbouw. Ook aan hen willen we de werkwijze van de Ronding tonen en gaan we graag in gesprek met uw ervaringen die u van uw kind thuis mee krijgt. 

Voor de ouders van 3/4 (en jonger) komt er aan het einde van dit schooljaar nog een mogelijkheid om over de overstap van 4 naar 5 te spreken en een kijkje in de Ronding te nemen. 

Kortom: ouders van de groepen 5 t/m 8 die eens de Ronding in de praktijk willen zien en hierover met elkaar en een aantal medewerkers en directie in gesprek wilt gaan: lees de volgende oproep nog eens door en meldt u aan via j.goes@wpkeesboeke.nl Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. 

 

Jeroen

 

 

Op donderdag 13 april stellen wij graag de Ronding open voor geïnteresseerde ouders van De Werkplaats. 

Maandelijks geven wij, op verzoek, vele scholen uit binnen- en buitenland deze mogelijkheid en voeren wij een gesprek met deze bezoekers. Op deze donderdag van 13 april geven wij graag deze gelegenheid aan ouders die de Ronding eens in de dagelijkse praktijk willen zien. 

Wij doen dit mede als gevolg van een van de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek onder ouders naar het werken in de Ronding. (afgenomen in het vorige schooljaar) 

Wij merkten op dat er ouders zijn die het én leuk zouden vinden om de sfeer eens te willen ervaren én graag meer zouden willen weten over de achtergronden van de keuzes die we hebben gemaakt. 

Wij vinden het leuk en goed om met een groep ouders nog eens goed door te kunnen praten over de wederzijdse belevingen en de ideeën hierover met elkaar uit te wisselen. 

Op deze donderdag hebben wij natuurlijk maar beperkte plaats. Circa 20 ouders kunnen wij deze ochtend ontvangen. Mocht er meer belangstelling zijn dan zullen wij nog eens een tweede ochtend plannen. 

Het kijken in de Ronding en het gesprek over het werken in de Ronding zal worden begeleid door een aantal medewerkers en Jeroen. 

Vanaf 8.45 uur bent u die dag welkom in de teamkamer, en rond 11.00 uur zullen we de ochtend beëindigen. 

Voor opgave graag een email sturen aan: j.goes@wpkeesboeke.nl

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.