12

ICT actieplan

Een van de ambities in dit schooljaar is een actieplan ICT te ontwikkelen en uit te voeren. Dit heeft de eerste maanden geresulteerd in een aantal pilots en aanschaf van nieuwe devices. U kunt aan de werkers van 5/6 en 7/8 eens vragen hoe zij dit hebben ervaren. Er zijn al opdrachten via google classroom met de kinderen uitgewisseld en er wordt volop geschreven en gewerkt met de nieuwe (snelle!) devices. Ook de onderbouwgroepen krijgen de komende periode te maken met deze pilots. Bij de kleuters werkt een groep nu met de iPad en de 'Osmo'. Wij zijn tevreden met deze ontwikkelingen en ook benieuwd naar de reacties die u heeft ontvangen.

osmo
 
 
 
 

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.