12

Nieuwe ambities. Uw mening?

Jaarlijks stellen we ambities vast. Deze ambities sluiten aan bij het grotere schoolplan dat voor vier jaar is vastgesteld. (en op onze site is te lezen). Ook voor 17/18 zullen we dit weer gaan doen, samen met het team van medewerkers bepalen we prioriteiten. Maar wat zouden de ouders denken en vinden? Waar zou de ambitie voor verandering of verbetering moeten liggen? (Of minstens zo belangrijk: waar steken we energie in om het goede te behouden). Wat zou er op het lijstje mogen staan als u het voor het zeggen zou hebben? Wat leeft er onder ouders? Reageert u via de mail? Hartelijk dank.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.