23

Deze Week

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

21 september 2017

Onderzoek: huiswerk op de WP

Op onze vraag over uw visie op huiswerk op de basisschool ontvingen wij ruim 60 reacties. Het geeft een mooi, zeer divers, beeld van 'de mening van de ouders'.  Een aantal van deze ouders heeft aangegeven graag te willen deelnemen aan het ouderpanel over dit onderwerp. 
Met ouderpanels willen we dit jaar, nog meer dan voorheen, met ouders in gesprek gaan zodat het beleid dat wij maken beter is afgestemd met de ideeën van ouders. Bovendien stelt het ons in de gelegenheid om een toelichting te geven over onze werkwijze en kunnen wij eventuele vragen beantwoorden. Op woensdagochtend 4 oktober van 8.45 tot 10.30 uur spreken wij over dit onderwerp. Mocht u ook hieraan willen deelnemen meldt u zich dan even aan via j.goes@wpkeesboeke.nl

In de periode na de bijeenkomst zullen we de uitslag van deze bijeenkomst en ons aangepaste beleid ten aanzien van het huiswerk met u communiceren. 

20 september 2017

Kees Boekedag in de Onderbouw

Woensdag 13 september was het "Kees Boeke Dag" en dat vierden we ook in de onderbouw. Iedere groep kreeg een  brief van "Prins Iwan" net zoals dat vroeger wel eens onverwachts gebeurde. Het was een zilveren brief met mooie letters en een handtekening van Prins Iwan en......met een "heuse" postzegel.

lees verder
19 september 2017

5 oktober- stakingsdag

Vorige week ontvingen al onze ouders een brief over de onderwijsstaking op donderdag 5 oktober aanstaande. Tot gisteren stelden wij de ouders in de gelegenheid om met ons in gesprek te komen wanneer de opvang thuis tot problemen zou leiden. Wij hebben daarop geen reacties ontvangen. Dit betekent dat wij er van uit gaan dat u deze situatie thuis heeft kunnen oplossen en dat wij niet samen naar een oplossing hoeven te zoeken voor de opvang van uw kind(eren) op die dag. We zien dit als een ondersteuning van de standpunten en danken u hartelijk voor uw medewerking. Wij hopen van harte dat het hierbij zal blijven.

16 september 2017

 De Werkplaats steunt universitair onderzoek naar kinderen

Hoe ontwikkelen de hersenen en het gedrag van opgroeiende kinderen zich? 

Dat onderzoekt YOUth, een groot onderzoek van de Universiteit Utrecht. De resultaten kunnen in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.  YOUth zoekt kinderen van 8, 9 of 10 jaar die meerdere jaren willen meedoen. 

Deelnemers gaan verspreid in de tijd in het totaal 3 keer naar het KinderKennisCentrum voor een onderzoeksdag: YOUth volgt uw dochter of zoon tot een leeftijd van ongeveer 16 jaar.  

Op de website van YOUth ziet u in deze korte film hoe het onderzoek in zijn werk gaat en kunt u ook eventueel digitaal een informatiepakket aanvragen. Neem alles rustig door met uw kind en besluit daarna of jullie mee willen doen. 

Meer weten? Kijk op www.youthonderzoek.nl of bel het gratis nummer 0800-4003040. U vindt YOUth ook op Facebook.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.