26

Deze Week

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

24 februari 2017

De avondvierdaagse

Namens de coördinerende ouders van de school kunnen wij laten weten dat wij dit schooljaar aansluiten bij de Avondvierdaagse in Den Dolder. 
Een kleinschaligere vierdaagse waarbij de routes door de bossen gaan. 

De vierdaagse vindt plaats van 6 t/m 9 juni. 

In april wordt u hierover nader geïnformeerd. 

24 februari 2017

Het laatste jaar van het kunstorkest

Gedurende twee jaar hebben wij, en onze werkers van 5/6, kunnen genieten van het kunstorkest. Op initiatief van onze eigen muziekmedewerker Peter hebben wij met twee andere scholen deelgenomen aan dit project. Alle kinderen uit deze groepen leerden in een jaar tijd een muziekinstrument van hun keuze te bespelen. Het resultaat daarvan lieten zij bij een aantal concerten horen. 

Als gevolg van de beëindiging van de subsidie hebben wij helaas het besluit moeten nemen vanaf volgend jaar niet meer deel te nemen aan dit initiatief. 

Gelukkig blijven onze vaklessen muziek gewoon voortbestaan. 

Op 31 mei genieten wij nog eenmaal van het eindconcert (zie ander bericht). 

24 februari 2017

Kunstorkest: eindconcert

Vooraankondiging: 
Op woensdag 31 mei zullen de werkers van 5/6 het eindconcert van het kunstorkest geven. Dit doen zij, net als vorig jaar, samen met de leerlingen van de Julianaschool en Wereldwijs. 
Het concert vindt plaats in HF Witte Centrum van 16.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk hopen wij dat u als (groot)ouder hiervan getuige wilt zijn. Vorig jaar was dit een prachtig spektakel. 
Werkers die een instrument zullen bespelen zullen deze middag al om 15.00 uur in het centrum moeten zijn. Andere werkers kunnen na schooltijd richting dit centrum gaan. 
Na de krokusvakantie zullen wij u nader informeren. 

Zet u de datum alvast in uw agenda? 

23 februari 2017

Hoofdluis

Bij de laatste controles bleek dat de hoofdluis weer volop aanwezig is in de school.
We zouden het fijn vinden wanneer u tijdens de vakantie even zelf controleert om er met elkaar naar te streven dat de kinderen weer zonder hoofdluis op school kunnen komen. 

23 februari 2017

Luxe verzuim

Onze krokusvakantie begint vrijdagmiddag 24 februari om 15.15 uur. 
De leerplichtambtenaar heeft ons nog eens benaderd om melding te maken van zogenaamd 'luxe verzuim'. Dit betekent dat ouders die er voor kiezen om de vrijdag als reisdag naar hun vakantiebestemming te nemen een zeer redelijke kans hebben dat de leerplichtambtenaar contact met hen zal opnemen. Aan ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar consequenties verbinden. 

Hoe dan ook: we wensen alvast iedereen een fijne krokusvakantie toe.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.