21

Deze Week

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

20 januari 2017

Vakantieplanning '17 / '18

De medezeggenschapsraad heeft deze week een positief advies gegeven ten aanzien van de voorgestelde vakantieplanning in '17/'18.

Het betreft hier dan met name de planning van de meivakantie. De overige vakanties worden namelijk landelijk vastgesteld.

De planning is:

  • Herfstvakantie 16 t/m 22 oktober 
  • Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
  • Krokusvakantie 26 februari t/m 2 maart
  • 'Mei' vakantie 23 april t/m 4 mei
  • Hemelvaartvakantie 10 en 11 mei
  • Pinksteren 21 mei
  • Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus

Studiedagen:

  • Maandag 8 januari
  • Overige momenten (iets eerder uit op de korte dagen) worden nog gepland. 

De meivakantie zal in 2018 gelijk zijn aan de vakantie van ons WP VO. 

20 januari 2017

Bezoek 'De Ronding' - 13 april

Op donderdag 13 april stellen wij graag de Ronding open voor geïnteresseerde ouders van De Werkplaats. 

Maandelijks geven wij, op verzoek, vele scholen uit binnen- en buitenland deze mogelijkheid en voeren wij een gesprek met deze bezoekers. Op deze donderdag van 13 april geven wij graag deze gelegenheid aan ouders die de Ronding eens in de dagelijkse praktijk willen zien. 

 

Wij doen dit mede als gevolg van een van de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek onder ouders naar het werken in de Ronding. (afgenomen in het vorige schooljaar) 

Wij merkten op dat er ouders zijn die het én leuk zouden vinden om de sfeer eens te willen ervaren én graag meer zouden willen weten over de achtergronden van de keuzes die we hebben gemaakt. 

Wij vinden het leuk en goed om met een groep ouders nog eens goed door te kunnen praten over de wederzijdse belevingen en de ideeën hierover met elkaar uit te wisselen. 

Op deze donderdag hebben wij natuurlijk maar beperkte plaats. Circa 20 ouders kunnen wij deze ochtend ontvangen. Mocht er meer belangstelling zijn dan zullen wij nog eens een tweede ochtend plannen. 

Het kijken in de Ronding en het gesprek over het werken in de Ronding zal worden begeleid door een aantal medewerkers en Jeroen. 

Vanaf 8.45 uur bent u die dag welkom in de teamkamer, en rond 11.00 uur zullen we de ochtend beëindigen. 

Voor opgave graag een email sturen aan: j.goes@wpkeesboeke.nl

 

19 januari 2017

Mindmap

Een van onze bezoekers complimenteerde ons over deze mindmap die we inmiddels al weer een aantal jaar geleden met elkaar hebben gemaakt.

Onze WP visie in een overzicht gevangen.

 

19 januari 2017

ICT - enthousiasme

'En, hoe bevalt het hier?' vroeg ik in het voorbijlopen aan de werkers van groep 5/6 die geboeid achter het beeldscherm zaten. 'Jeroen! moet je kijken', deze werker had ik nog niet eerder gesproken. 'Kijk!, je klapt hem open, je tikt hem aan en je zit in je document! Niet meer wachten, inloggen, 10 minuten wachten, verder klikken en nog eens wachten. Wacht, ik laat het je nog eens zien. Ik klap hem dicht en open .... ... '

Het was mij duidelijk, deze investering in nieuwe hardware als onderdeel van het ICT-actieplan is door de werkers goed ontvangen. 

Enthousiasme (en goede apparatuur) is een mooie basis om onze plannen verder vorm te gaan geven.

19 januari 2017

'De Serre' in kleurgroep 5/6

De Ronding daagt uit om steeds weer na te denken over de vormgeving van het onderwijs. In kleurgroep 5/6 heeft dit deze week geresulteerd in het herschikken van het meubilair. Alle plaatsen waar kinderen extra geconcentreerd en rustig kunnen werken zijn bijeen gezet. Om deze plaats 'op de vloer' aan te geven wordt dit nu 'de Serre' genoemd.

 

14 januari 2017

Driekoningen

 

Dinsdag hebben we in de onderbouw het feest van de drie koningen gevierd.
Het kerstverhaal en de aankomst van de drie koningen bij het stalletje werd in iedere groep verteld. Er werden mooi versierde cakejes uitgedeeld en in drie daarvan zat een rozijn.

lees verder
14 januari 2017

Combi-cursus Toneel, Improvisatie & Creatief Denken

 

Combi-cursus Toneel, Improvisatie & Creatief Denken voor WP kinderen van groep 1 t/m 6.

Hou je van schitteren, spelen, in de spotlights staan en plezier maken?
Of zou je willen leren dat meer te kunnen en te durven? En vind je het leuk om te ontdekken hoe jij zelf en anderen bepaalde dingen zien en lijkt het je leuk te leren dat duidelijk te maken door vertellen, uitbeelden en tekenen?
Kom dan gezellig meedoen met de leuke Combi-cursus Toneel, Improvisatie en Creatief Denken!

lees verder
14 januari 2017

Open huis VO

de website voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8, en hun ouders. 
Als je belangstelling hebt voor de Werkplaats Kindergemeenschap vind je hier informatie over Open Huis, aanmelden, werkwijze en nog veel meer...

Open Huis:

Open avond: vrijdag 27 januari van 19:30 uur tot 21:30 uur
                                                 van 19:00 - 19:30 uur voor eigen BO
Open dag: zaterdag 28 januari van 09:30 uur  tot 13:30 uur

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.