25

Deze Week

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

24 maart 2017
24 maart 2017

Cursus Zelfvertrouwen als steuntje in de rug

 

Deze cursus is niet alleen bedoeld voor kinderen die qua zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld of weerbaarheid een steuntje in de rug kunnen gebruiken maar ook voor kinderen van ouders die vinden dat het sowieso waardevol is om aandacht te besteden aan steviger en stralend in je schoenen staan.

lees verder
24 maart 2017

Paas- & Tulpvakantie 2017

 

Velen is het al opgevallen: de Paas- & Tulpvakanties in dit schooljaar van het Voortgezet Onderwijs en het Basis Onderwijs lopen niet gelijktijdig.

Het VO heeft vakantie van 15 april t/tm met 30 april.
Het BO heeft vakantie van 22 april t/m 7 mei.

Dat is als volgt ontstaan:

De planning van het Voortgezet Onderwijs is gebaseerd op de planning van het Centraal Examen, zodat de werkers zich optimaal kunnen voorbereiden op hun examen.

De planning van het Basis Onderwijs is gebaseerd op de verplichte eindtoets waarvan de data ook landelijk zijn vastgesteld.

Landelijk is het dus zo dat de data van het eindexamen en deze eindtoets dit jaar niet op elkaar zijn afgestemd.

Voor ons als 'één Werkplaats Kindergemeenschap' extra onhandig. Helaas hebben we hier niets aan kunnen veranderen.

24 maart 2017

5/6 doet!

Groep 5/6 deed vrijwilligerswerk. Dit naar aanleiding van de nieuwsbegrip tekst van de afgelopen week over NLdoet. We hebben met z'n allen het terrein opgeruimd van plastic en op sommige plekken van onkruid en takken. En een aantal kinderen heeft extra klussen bij de boerderij gedaan. 5/6doet!

5/6 doet
 
 
 
 

24 maart 2017

Bosrestaurant

Een heus Bosrestaurant van de werkers van de groep van Maarten. Natuurlijk met menukaart en bos-betaalmiddelen.

 
 
 
 
 

 

24 maart 2017

Afsluiting van het Aagjesproject in groep 7/8

Dit Aagjesproject bestond uit 3 lessen met als thema 'democratie'. 

Het project werd afgesloten op het gemeentehuis waar het programma bestond uit: 

-Interview met de griffier, Thecla
-Interview met wethouder Bakker
-Interview met de burgemeester
-Rondleiding door de burgemeester en griffier + bordesfoto

Krischan Hagedoorn, ouder van onze werker, verzorgde deze lessenserie in dit Aagjesproject.

 
 
 
 
 

17 maart 2017

Schoolverzuim

Per 1 april 2017 zijn alle basisscholen verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Via bijgaande poster wordt u hierover nader geïnformeerd.

17 maart 2017

Projecten in de Onderbouw

 

In de onderbouw zijn er verschillende projecten.

De groep van Caroline en Eegje hebben het over "de fiets"!
Hoe ziet een fiets eruit en wat zijn de namen van de onderdelen van
een fiets.
Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.