24

Deze Week

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

22 november 2017

Meedenken van de werkers

Het proces voor de zoektocht naar een nieuwe directeur voor de basisschool is gestart. Die zoektocht begint bij onze werkers. Marja de Kruijf van werving- en selectiebureau B&T heeft deze middag een gesprek met een aantal werkers van 7&8. Hoe zien zij het profiel van een nieuwe directeur?

 

22 november 2017

Drukte op 28 november op de parkeerplaats

Extra volle parkeerplaats op donderdagmiddag 28 november aanstaande.

In verband met een hockeytoernooi bij onze buren kunnen we er rekening mee houden dat de parkeerplaats in de middag extra druk bezet is. Mocht het lukken om op die dag met de fiets te kunnen komen in plaats van met de auto dan zal dat de druk niet verder doen toe laten nemen.

21 november 2017

(mogelijke) Actie op dinsdag 12 december

Er staat een drukke periode voor de deur. Mooie midwinterfeesten zoals Sint- Kerst en tradities als de Kerstmarkt en het jaarslot. We nemen in de laatste week afscheid van Jos Heuer - directeur beheer, hij neemt na 42 jaar Werkplaats afscheid. En natuurlijk neem ik zelf in de laatste week van het jaar nog afscheid van werkers, medewerkers en de ouders.

En temidden van deze mooie feestelijke en bijzondere gebeurtenissen strijden we met elkaar voor een eerlijke beloning en de juiste financiële middelen uit Den Haag.

Na de protestactie van de vorige keer is er helaas nog niet veel positiefs te melden. De nieuwe Minister van het basisonderwijs gaat weliswaar met leerkrachten in gesprek. Vooralsnog biedt hij nog niets extra's voor het onderwijs.
Doorrekening van de plannen geven zelfs aan dat het onderwijs nog weer eens wat extra moeten gaan inleveren alvorens ze recht zouden kunnen maken op de toegezegde 700 miljoen Euro. (de zogenaamde bovenwettelijke regelingen) Bonden en raden noemen dat ook wel een 'sigaar uit eigen doos'.

Vandaag tijdens de studiemiddag liet het team van de Werkplaats weten deel te nemen aan de (voorlopig aangekondigde) actie op dinsdag 12 december.
Of deze landelijke actie door zal gaan wordt in de week voorafgaand (de week van 5 december) bekend gemaakt.

De directie van de Werkplaats steunt deze actie van de leerkrachten. Op dit moment staat het prachtige vak van leerkracht erg onder druk en komen er veel te weinig pabostudenten 'vrij' om de vacatures in te kunnen vullen.
Een afgeronde opleiding voor leerkracht po en vo verdient een gelijkwaardig salaris. Zo lang dat in de huidige arbeidsmarkt niet wordt gelijk getrokken zullen de tekorten in het basisonderwijs groter worden en de werkdruk verder toenemen.

Wij houden u op de hoogte, maken er een prachtige decembermaand van en zullen waarschijnlijk op 12 december onze deuren sluiten. Net als vele andere scholen in het land.
Niet zo zeer voor onszelf, maar voor de kwaliteit van het onderwijs in het land.

 
 
 

17 november 2017

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Graag wil ik als intermediair voor deze fondsen het volgende onder jullie aandacht brengen.
Deze fondsen helpen kinderen die in financieel moeilijke omstandigheden opgroeien, om toch te kunnen sporten of iets cultureels te ondernemen zoals muziekles of een dramacursus volgen.
Ook de activiteiten, vermeld in het vorige week uitgedeelde boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen ondersteund worden. Maar wist u dat het ook mogelijk is om bijvoorbeeld een verjaarsdoos aan te vragen? Met andere woorden: ook op andere fronten kan ondersteuning geboden worden.

lees verder
17 november 2017

Cursus Zelfvertrouwen als steuntje in de rug

 

Deze cursus is niet alleen bedoeld voor kinderen die qua zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld of weerbaarheid een steuntje in de rug kunnen gebruiken maar ook voor kinderen van ouders die vinden dat het sowieso waardevol is om aandacht te besteden aan steviger en stralend in je schoenen staan.

lees verder
17 november 2017

Dinsdag 21 november: studiemiddag

Dit betekent dat alle werkers om 12.30 uur uit zijn!
Het team gaat zich deze middag met onder andere de volgende onderwerpen bezighouden:

  • Het (geen)huiswerk- en toetsbeleid van de school
    • Na deze bijeenkomst informeren we de ouders hierover
  • We zullen een standpunt gaan innemen over de mogelijke stakingsdag van 12 december aanstaande.
  • We spreken over de de definitieve actiepunten naar aanleiding van de tevredenheidsenquetes (en de voortgang van een aantal van die actiepunten)
  • We spreken met elkaar, onder leiding van een extern werving- en selectiebureau over de aanstaande procedure voor de vacature van directeur bo. 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.