25

Deze Week

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

22 april 2017

Project Tweede Wereldoorlog in de bovenbouw

In de bovenbouw hebben we in de afgelopen drie weken een mooi project gedraaid over de Tweede Wereldoorlog. 

lees verder
22 april 2017

Fietsenhok op slot

Op initiatief van de werkersraad is besloten om het fietsenhok tijdens schooltijd af te sluiten.

Dit betekent dat werkers die tijdens schooltijd (voor een bezoek buiten school) hun fiets nodig zullen hebben deze fiets buiten het hok zouden moeten gaan plaatsen.
Ook voor de laatkomers zal dit het geval zijn.

De werkers van de werkersraad willen hiermee voorkomen dat er onnodig in het fietsenhok wordt gerommeld en aan de fietsen kan worden gezeten zonder toezicht.

22 april 2017

WP-shirts, (voor de avondvierdaagse!)

Op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 mei staan onderstaande ouders bij begin en aan het einde van de schooldag bij de entree van het terrein om uw bestelling van de schoolshirt aan te nemen. 

Bij de bestelling dient u gepast en contact af te rekenen. 
Het bestelformulier treft u in bijgaande link aan. Wilt u dit ingevuld meenemen?
In beperkte mate zijn er ook nog tweede hands shirts te koop voor de prijs van €2.50

Dit jaar zullen er geen leenshirts meer beschikbaar worden gesteld. 

 

Eva, Tino en Simone.

22 april 2017

Wat deed de MR de eerste helft van dit schooljaar?

Een korte samenvatting van wat de MR allemaal besproken en gedaan heeft staat hier.

22 april 2017

Aagjesproject

Ook dit jaar zijn er weer ouders die zich inzetten voor een Aagjesproject. Vanuit eigen vakgebied een korte lessenserie aan een kleine groep werkers. Zoals deze groep 5/6 werkers.
Zij kregen 4 lessen binnen het thema gezondheid en ziekte. De laatste les hebben de kinderen hun eigen antistof medicijn gemaakt.

Wij, en de kinderen, zijn erg blij met dit soort lessen. Wilt u ook eens in het Aagjesproject deelnemen? Voor meer informatie: http://www.wpkeesboeke.nl/wp/bo/ouders/aagjes

Aagjes 5/6 

20 april 2017

Respons

Beste ouders, op dit moment hebben wij nog onvoldoende respons op onze oudertevredenheidsenquete om te kunnen beschikken over voldoende betrouwbare gegevens. Het onderzoeksbureau hanteert een ondergrens van 40%. Wij hopen van harte dit percentage nog te kunnen halen. Uw mening is voor ons van belang om de juiste dingen voor uw kind(eren) te blijven of te gaan doen.
 
De vrijdag 21e is het laatste moment om de vragen te beantwoorden. Uitstel volgt wanneer het percentage niet is behaald, maar wij hopen het dit weekend af te kunnen sluiten.
 
Nogmaals: dank voor uw reactie. (uw uitnodiging ligt in uw mailbox verstuurd door 'duo onderwijsonderzoek')

17 april 2017

MR leden gezocht.

WIL JIJ MEEDENKEN EN MEEPRATEN OVER DE KWALITEIT EN DE ORGANISATIE VAN DE WP? 

STEL JE DAN NU VERKIESBAAR!

Voor de komende 3 jaar worden 2 nieuwe leden gezocht voor de vertegenwoordiging van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van de WP. Voor 1 van de rollen is de huidige voorzitter (Jeroen Peeters) herkiesbaar als kandidaat.

Wat houdt de MR in?

lees verder
Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.