13

De stichting Werkplaats Kindergemeenschap

Directie en Toezichthoudend bestuur

De Werkplaats kent voor de overkoepelende stichting van basisschool en voortgezet onderwijs een directie bestaande uit:

 • Jeroen Croes, rector Voortgezet Onderwijs, voorzitter
 • Jeroen Goes, directeur Basis Onderwijs
 • Jos Heuer, directeur bedrijfsvoering

en een toezichthoudend bestuur:

 • Lem van Eupen (voorzitter)
 • Joris Backer (vice voorzitter)
 • Rob Kalma (auditcommissie)
 • Martijn Scheen (auditcommissie)
 • Jos van der Waals
 • Daniëlle Berndsen
 • Florian Bekkers

Statuten en reglementen

GMR

De Werkplaats heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:

 • Trudy Grijpma (medewerker BO)
 • Berend Ike (medewerker VO), voorzitter
 • Peer Greve (werker VO)
 • Laurens Mekel (medewerker VO)
 • Jasper Nouws (werker VO)
 • Ines Oomen (ouderraad)
 • Jeroen Peeters (ouder BO), secretaris
 • Karen van Tol (medewerker BO)
 • Andrew Whalen (ouder BO)

Schoolplan

Hieronder is het Schoolplan 2016-2020 voor het BO & VO te downloaden.
Schoolplan 2016-2020

Regelingen

Jaarverslag

Zie hier het Jaarverslag 2016 (klik) van de Werkplaats Kindergemeenschap
Informatie over de Werkplaats Kindergemeenschap als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Werkplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (voortaan: ANBI). Dit betekent o.a. dat giften aan De Werkplaats van de belasting afgetrokken mogen worden. In de praktijk heeft het voor ons nog weinig betekenis. De aanvraag is een paar jaar geleden gedaan voor het geval iemand een schenking zou willen doen. Instellingen met een ANBI-status zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht hun jaarverslag op de website te publiceren. Bijgaand het jaarverslag 2014 van de Stichting Werkplaats Kindergemeenschap met de gegevens die De Werkplaats als ANBI openbaar moet maken. De volgende gegevens ontbreken daarbij nog:

 • het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 30.18.635;
 • het beloningsbeleid.
  In het jaarverslag is op blz. 82 de beloning van de directieleden vermeld en de onkostenvergoeding van de leden van het toezichthoudend bestuur.
  In het jaarverslag is niet expliciet vermeld dat de cao Primair Onderwijs en de cao Voortgezet Onderwijs de basis vormen voor het beloningsbeleid in respectievelijk Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs van De Werkplaats. Dit geldt zowel voor de leden van directie, schoolleiding als voor de lesgevende medewerkers en het onderwijsondersteunend personeel.

Namens de directie,
Jos Heuer
Directeur bedrijfsvoering

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.