22

Schoolleiding

Directeur:

  • Jeroen Goes

Teamleiders:

  • Onderbouw 1/2: Heidi Meijerink
  • Middenbouw 3/4: Roos d'Haens
  • Middenbouw 5/6: Jennifer Klaui
  • Bovenbouw 7/8: Hans Kloosterman
  • Pedagogisch klimaat/ leerlingenzorg: Karin Raaijmakers

 Directeur en secretariaat is direct bij de entree

van het terrein aan de linkerzijde te vinden. 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.