12

onze geschiedenis

'Het eigenlijke werk begon op 6 januari 1926, toen ik in een kamer van een particulier huis, die daartoe door vrienden welwillend was afgestaan, begon met mijn oudste vier kinderen te werken…Het was een heel besluit, want we hadden niets om mee te beginnen. Mijn achtjarige dochtertje zei het stralend tegen kennissen: ‘Wij gaan een schooltje beginnen en ik heb al een schrift en een penhouder’ En daar was ook alles mee gezegd’, schrijft Kees Boeke in zijn boek ‘Kindergemeenschap’.

We zijn trots op onze geschiedenis. Op een apart gedeelte van deze site (klik hier) vind je alles over het gedachtengoed van Kees Boeke en zijn vrouw Betty. 

'Het eigenlijke werk begon op 6 januari 1926, toen ik in een kamer van een particulier huis, die daartoe door vrienden welwillend was afgestaan, begon met mijn oudste vier kinderen te werken…Het was een heel besluit, want we hadden niets om mee te beginnen. Mijn achtjarige dochtertje zei het stralend tegen kennissen: ‘Wij gaan een schooltje beginnen en ik heb al een schrift en een penhouder’ En daar was ook alles mee gezegd’, schrijft Kees Boeke in zijn boek ‘Kindergemeenschap’.

Op De Werkplaats Kindergemeenschap werken kinderen en volwassenen elke dag aan een wereld van mogelijkheden. De overtuiging die ten grondslag ligt aan onze school is daarmee nog steeds actueel. De visie van Kees en Betty Boeke was om met kinderen te kunnen bouwen aan een rechtvaardige en vreedzame samenleving. Dit uit zich op verschillende disciplines: in de groep, in de school en in de samenleving.

Ontstaansgeschiedenis 

Kees en Betty Boeke bouwen De Werkplaats op uit het niets: leermiddelen worden zelf gemaakt en ook de omgeving wordt gecreëerd door medewerkers en werkers. Dit snap ik niet goed. Wat creëren ze nou? 

De pedagoog Kees Boeke 

In zijn boek ‘Kindergemeenschap’ beschrijft Kees vele van zijn leermiddelen en het is tekenend voor zijn denkwijze dat deze alle op zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid gericht zijn. 

Kees vond dat kinderen leren door te werken, en daarom noemde hij ze werkers. Leerkrachten werken mee aan het leren, en heten daarom medewerkers. Gelijkwaardigheid op De Werkplaats speelt een belangrijke rol. De woorden werkers en medewerkers ondersteunen deze basisprincipes nu al bijna negentig jaar.

De basisprincipes 

Bijna negentig jaar onderwijs op De Werkplaats: de tijd heeft niet stil gestaan en de samenleving ook niet. Onderwijsontwikkeling is nauw verwant aan maatschappelijke ontwikkeling, maar de waarden zoals Kees en Betty ze definieerden in de beginjaren van de 20ste eeuw: gelijkwaardigheid, samenwerking en betrokkenheid, zijn ook nu nog kernwaarden binnen onze visie. 

Tradities

Onze school heeft talrijke tradities en gewoontes. De cultuur op school wordt hierdoor voor een belangrijke mate bepaald.
Een greep uit deze tradities en gewoontes:

- De Stichtingsdag. Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie vieren wij de oprichting van de Stichting in 1929. Wij zingen het Stichtingslied en het Werkplaatslied en hijsen de vlag. Aan het einde is er de hoofdplons, dat vaak uitmondt in een waterfestijn. 
- Onder de bogen. In de laatste week voor de zomervakantie nemen alle oudste werkers van hun kleurgroep afscheid en gaan zij onder de bogen naar de volgende kleurgroep. Alle werkers geven een dansvoorstelling op het veld voor de andere werkers, medewerkers en ouders. Daarnaast nemen we op bijzondere wijze afscheid van onze groep 8 werkers die naar het VO gaan. 
- Het Jaarslot. In december brengen de medewerkers een zelfgeschreven stuk op het toneel, voor al onze werkers. 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.